Analiza Extended DISC


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Analiza behawioralna Extended DISC to model pozwalający na opisywanie naturalnych zachowań każdego człowieka, czyli zachowań, które wymagają od niego najmniejszej koncentracji i energii oraz są zazwyczaj dla danej osoby proste i przyjemne. Mierzy nieuświadomiony poziom zachowań człowieka, tak by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego na wynik. Oznacza to, że klient uzyskuje informację kim właściwie jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. Raport identyfikuje więc prawdziwe mocne strony jednostki oraz odkrywa potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając jej na coraz skuteczniejsze działanie. Podstawą teoretyczną analizy jest czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model zbudowany jest w oparciu o teorię Carla Gustava Junga. Stanowi przejrzysty sposób opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia, pozwala na opisywanie wrodzonych predyspozycji i talentów ludzi. Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie zamyka także jednostce możliwości rozwoju w dowolnym kierunku przydatnym np. w środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji. Analiza Indywidualna Extended DISC dostarcza klientowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 10 już lat. Wykorzystywany może być w procesie budowania ścieżek kariery pracowników, do planowania awansów wewnętrzych w firmach, w procesach rekrutacji, w programach rozwoju umiejętności przywódczych, w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych dla potrzeb organizacji. Może być także doskonałym źródłem wiedzy dla indywidualnych klientów pragnących wykorzystać zdobyte informacje o swoich naturalnych zachowaniach w procesie planowania własnej drogi rozwoju zawodowego, poznawania własnych stylów uczenia się czy komunikacji.