Coaching


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

„Coaching koncentruje się na przyszłych możliwościach, a nie na minionych błędach”

John Whitmore

Coaching to pewien szczególny sposób działań ukierunkowanych na rozwój klienta i odniesienie przez niego sukcesu w dowolnym obszarze jego życia. Ma na celu pomoc klientowi w świadomym dokonywaniu zmian w jego życiu, w sposób jaki chce i w kierunku którego oczekuje. Coaching to podążanie za klientem oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Coaching pomaga w przezwyciężaniu własnych ograniczeń i słabości. Coaching jest procesem. Buduje pewność siebie klienta i wyzwala w nim pokłady energii nieznane mu wcześniej. Odkrywa potencjał klienta i zdolność do brania odpowiedzialności za własne życie. Oparty jest na pewności, że każdy klient ma wszystkie niezbędne zasoby potrzebne do tego, by odnieść sukces w swoim życiu i że to właśnie klient jest najlepszym ekspertem w tej dziedzinie.
Coaching jest propozycją, na którą każdy potencjalny klient sam wyraża zgodę. Coaching wyklucza wpływ osób trzecich na efekt procesu. To klient podejmuje decyzję jaki cel chce osiągnąć i których zasobów użyć w oparciu o własne doświadczenia, spostrzeżenia, a przede wszystkich wartości. Oznacza to, że za efekty coachingu odpowiada sam klient. To właśnie on w 100% odpowiada za swoje życie.
Coaching pomaga ludziom uczyć się, nie jest po to by ich uczyć. Pobudza do myślenia, odkrywania na nowo własnego świata. Skoncentrowany jest na celach klienta i ich osiąganiu.
Coaching oparty jest na szacunku do klienta i wyznawanych przez niego wartości, a także na relacji pomiędzy coachem a coachee (klientem), która jest podstawą całego procesu coachingowego.
Coaching to podróż, droga, w której coach rozświetla najciemniejsze jej zakamarki.
Korzenie coachingu wywodzą się ze sportu. W. Timothy Gallwey uważa, że każdy człowiek prowadzi pewien rodzaj „wewnętrznej gry”. Według niego sukcesem jest „umiejętność osiągania koncentracji w stanie relaksu” . Coaching pomaga w odkrywaniu wewnętrznej harmonii między umysłem i ciałem. Coaching uwalnia ludzki potencjał. Oparty jest na przekonaniu, że wszyscy ludzie mają wrodzoną, naturalną umiejętność uczenia się. Celem coacha jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz wiary w siebie klienta.

„Człowiek to trzcina myśląca, lecz swych największych czynów dokonuje wtedy, gdy nie rachuje, nie myśli. Latami ćwicząc się w sztuce zapominania o sobie, należy odzyskać utraconą „dziecięcość””

Eugen Herrigel