Coaching holistyczny


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Coaching, który proponuję wywodzi się z nurtu International Coaching Community i jest to coaching holistyczny.
Coaching holistyczny jest procesem, który skoncentrowany jest na osobie klienta jako całości. Oznacza to, że opiera się nie tylko na celach klienta jako takich, ale na całym systemie, w którym są one umiejscowione, tj. systemie wartości klienta, jego przekonaniach, poglądach, poczuciu tożsamości, emocjach, relacjach z ludźmi, wiedzy, czy umiejętnościach. Klient traktowany jest jako spójny system. Każdy z czynników wpływa na decyzje i działania klienta, może być pomocny w dążeniu do osiągania celów lub zwalniać efektywność pracy klienta.
W ujęciu tym nie ma granicy między życiem zawodowym a prywatnym.
Podejście holistyczne pomaga odkrywać przyczyny zachowań człowieka. Jest punktem wyjścia do wprowadzania nowych rozwiązań i trwałych zmian. Trwałość jest istotnym elementem będącym wynikiem odkrycia nowych możliwości w obszarze, który jest istotny dla klienta, jest wynikiem „punktu przyłożenia dźwigni”. Daje poczucie satysfakcji i zadowolenia.
W konsekwencji prowadzi do ujawniania kolejnych obszarów do odkrycia.
Cechami charakterystycznymi coachingu holistycznego jest podejście systemowe do problemu klienta, skoncentrowanie się wyłącznie na tematach przez niego określonych (nawet
w przypadku sponsora – płatnika coachingu realizującego swoje cele biznesowe musi być akceptacja ze strony coachee), wspieranie rozwiązań wypracowanych przez klienta, tworzenie warunków do budowania jego samoświadomości, dbanie o ekologię rozwiązań wypracowanych przez klienta, brak oceniania, sugerowania, czy podpowiadania rozwiązań.