Coaching operacyjny


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Coaching operacyjny jest skoncentrowany na jednym obszarze wskazanym przez klienta.
W odróżnieniu od podejścia holistycznego nie jest ukierunkowany na klienta – system. Jest procesem skupionym na konkretnej potrzebie osoby odnoszącej się do określonego obszaru jej funkcjonowania. Punktem wyjścia jest wskazanie przez klienta konkretnego tematu, związanego np. z określonym umiejętnościami, zachowaniami itp. Cele klienta odnoszą się do wąskich zagadnień, możliwych do wyodrębnienia od życia klienta jako osoby i łatwych do zmierzenia. Cele klienta powinny być mierzalne . To klient precyzyjnie określa na wstępie granice dla pracy coacha, a coach jest zobowiązany do respektowania tych ustaleń.
Coaching operacyjny może być związany z obserwacją pracownika w trakcie wykonywanej pracy, udzielaniem informacji zwrotnej od coacha, a także z samooceną pracownika. Oznacza to, że coaching taki może się odbywać w miejscu pracy klienta, po ustaleniu wszystkich istotnych warunków takiego działania i ich pełnej akceptacji przez wszystkich zainteresowanych. W coachingu operacyjnym istotne jest korygowanie nieskutecznych zachowań u klienta w wyniku nabycia przez niego nowych umiejętności. Możliwa jest również praca nad planowaniem nowych, skutecznych strategii postępowania, w szczególności np. w kontekście pracy na konkretnym stanowisku. W coachingu operacyjnym nie wprowadza się klienta w całą strukturę działania systemu, a koncentruje się na korekcie pojedynczego elementu. Dlatego też zazwyczaj taka formuła nie wymaga kontynuowania procesu, a jedynie naświetla klientowi najważniejsze aspekty. W ujęciu tym najczęściej nie ma czasu na własne odkrycia klienta. Coach ma najczęściej świadomość powiązań i kwestii związanych ze strukturą, ale przejmuje odpowiedzialność za znalezienie najlepszych rozwiązań dla danego człowieka. Podejście operacyjne ma często charakter jednorazowych, związanych z konkretną potrzebą spotkań. W związku z tym klient otrzymuje od razu informację zwrotną (feedback) i na jej podstawie dokonuje korekty własnych działań.