Czym coaching nie jest?


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę jest coaching. Być może związane jest to z faktem, iż termin ten używany jest potocznie do nazywania różnych działań i dyscyplin, a postępowanie takie wynika z jednej strony z braku wiedzy na ten temat, z drugiej być może z marketingowej siły słowa „coaching”. Wokół coachingu pojawia się od pewnego czasu sporo dyskusji, dlatego warto w tym miejscu powiedzieć, czym coaching na pewno nie jest. I tak z pewnością coaching nie jest:

  • terapią,
  • doradztwem,
  • mentoringiem,
  • consultingiem,
  • nauczaniem,
  • treningiem.

Każdy z tych terminów ma swoją, wyróżniającą od innych specyfikę. Zachęcam do zapoznania się z krótkim opisem wszystkich wymienionych wyżej określeń.
Terapia jest pracą z klientem, który potrzebuje uwolnienia od dyskomfortu, bólu mentalnego lub emocjonalnego, których źródeł należy szukać w przeszłości. Terapia wiąże się z usunięciem psychologicznych lub fizycznych symptomów. Terapeuta występuje w pozycji eksperta, dokonuje wielu interpretacji, a także bierze dużą odpowiedzialność za efekty, jakie uzyskuje klient.
Doradztwo jest pracą z klientem nie usatysfakcjonowanym rezultatami swoich działań
w obszarze pracy zawodowej lub życia prywatnego. Doradca pomaga rozwiązywać klientom ich problemy, daje porady. Ma niezbędną wiedzę i występuje w roli eksperta. Ma wypracowane rozwiązania, które uważa za sprawdzone i poszukuje ewentualnych sposobów na zastosowanie ich w świecie klienta.
Mentoring występuje wtedy, gdy starszy kolega z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań klienta i posiadający dużą wiedzę, udziela rad i przyjmuje rolę wzorca. Mentor jest “patronem”. Zna się bardzo dobrze na wykonywanej przez podopiecznego działalności. W mentoringu omawiane tematy mogą wykraczać poza bieżące zadania. Mentoring dotyczy najczęściej działań, zachowań czy procedur.
W consultingu działania ukierunkowane są na konkretne organizacje lub ich poszczególne części, a nie na pracę z jednostką. Konsultant zapewnia ekspertyzę i rozwiązuje problemy biznesowe lub pomaga w rozwoju biznesu jako całości.
Nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel ma wiedzę, której nie ma uczeń. Nauczania używa się czasem w mentoringu. Jest to niekiedy niezbędne, lub jest to wręcz sposób na wdrożenie pracownika do pracy w organizacji.
Trening jest procesem zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie, doświadczenia i nauczanie. Trener przychodzi z gotowymi, zaplanowanymi ćwiczeniami i krokami. Jest ekspertem. Trening nastawiony jest na zdobycie specyficznych umiejętności w celu osiągania określonych rezultatów.