Proces coachingu


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Proces coachingu obejmuje cykl siedmiu sesji coachingowych, to jest spotkań coacha z klientem. Każda sesja trwa od 60 – 90 minut. Sesje odbywają się co 21 – 28 dni w miejscu uzgodnionym z klientem. Pomiędzy sesjami coach pozostaje do dyspozycji klienta na zasadach doprecyzowanych w kontrakcie. W szczególnie uzasadnionych potrzebami klienta przypadkach istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji, jednak nie więcej niż o dwie sesje.
W przypadku gdy zamawiającym coaching jest firma rozpoczęcie procesu coachingowego poprzedzają spotkanie kontraktowe ze zleceniodawcą (płatnikiem), klientem coachingu, a także wspólne sponsora oraz klienta. Celem wymienionych spotkań jest w szczególności z jednej strony przedstawienie oferty coachingowej przez coacha oraz ogólny opis stosowanej metody, z drugiej uzgodnienie obszarów lub celów do pracy ważnych z punktu widzenia zleceniodawcy i klienta coachingu, a także określenie oczekiwanych rezultatów i ustalenie harmonogramu spotkań. Zakończeniem umowy coachingowej jest spotkanie coacha ze zleceniodawcą podsumowujące proces coachingowy.