Rodzaje coachingu


Warning: Declaration of C_DataMapper_Driver_Base::define($object_name, $context = false) should be compatible with C_Component::define($context = false) in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/datamapper/class.datamapper_driver_base.php on line 0

Life coaching jest takim rodzajem coachingu, w którym klientem jest osoba prywatna, a tematyka sesji najczęściej dotyczy jego życia osobistego. Ponieważ istnieje ścisła zależność pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym coaching może dotyczyć jednak także tej sfery. W coachingu życiowym zajmujemy się tematami dotyczącymi równowagi między życiem osobistym a zawodowym, odkrywaniem własnego potencjału i radości życia, odwagi w podejmowaniu trudnych i trafnych decyzji, odzyskiwaniem wewnętrznego spokoju, relacjami z bliskimi osobami oraz współpracownikami, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem, i wieloma innymi, ważnymi z punktu widzenia klienta obszarami. W life coachingu ważnym aspektem jest dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości życia związanej z bogactwem przeżyć, doświadczeń, aktywnością własną, współuczestniczeniem w życiu zawodowym i społecznym. Istotą jest poprawa jakości własnego życia związana z poziomem zaspokajania własnych potrzeb.
Business Coaching to coaching, w którym zleceniodawcą najczęściej jest firma, która zatrudnia coacha do pracy ze swoim pracownikiem. Business coaching jest chyba najpopularniejszym i najbardziej szerokim rodzajem coachingu. Tematyka sesji dotyczy szeroko rozumianego rozwoju zawodowego, a w sferze zainteresowania klientów jest doskonalenie własnych kompetencji zawodowych. Cele stawiane sobie przez klientów dotyczą zarówno sfery osobistej (np. inteligencji emocjonalnej, organizacji własnej pracy, kreatywności, myślenia strategicznego) jak również sfery dotyczącej komunikacji z innym ludźmi, tzn. szefem, współpracownikami, partnerami biznesowymi czy kontrahentami. Ma zastosowanie także w sytuacjach kiedy teoretycznie firma dysponuje wszystkim, co jest niezbędne, a wyniki działań są inne niż oczekiwania.
Business Coaching odnosi się zarówno do obszarów związanych z prowadzeniem własnej firmy, jak również do funkcjonowania w biznesie w ogóle. Nie oznacza to jednak, iż klient nie może pracować nad swoim życiem prywatnym. W coachingu biznesowym często mamy do czynienia z dwoma klientami. Klientem jest również firma zatrudniająca coacha.
Coaching biznesowy jest też dobrym rozwiązaniem dla klientów stojących przed decyzją dotyczącą dalszej drogi zawodowej, w szczególności w sytuacji chęci zmiany pracy lub otwarcia własnej działalności gospodarczej.
Coaching kariery jest odpowiedzią na potrzeby osób związane z zaplanowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej, związanej z realizowaniem własnych ambicji, pomysłów i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Wywodzi się z coachingu biznesowego. Adresowany jest do wszystkich osób, które chcą zrobić kolejny krok w swoim życiu zawodowym, lub wręcz odwrotnie czują, że minęły się ze swoim powołaniem i szukają dla siebie nowej drogi zawodowej. To propozycja dla osób, które mają poczucie, że ich kariera stanęła w miejscu, a także dla tych, które chcą zwiększyć świadomość swoich mocnych stron oraz chcą odkryć nowe obszary do własnego rozwoju. Coaching kariery adresowany jest do osób gotowych do podjęcia odważnych decyzji w swoim życiu zawodowym, bez względu na swój dotychczasowy profil zawodowy i specjalność. Coach pomaga klientowi odkryć jego potencjał, zasoby, czynniki motywujące go do działania, ale również pozwala zobaczyć własne przekonania i obawy spowalniające osiąganie sukcesu zawodowego.