Kim jestem?

Od czerwca 2015 roku pełnię funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Wcześniej przez ponad 8 lat byłam Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Jestem certyfikowanym Coachem ICC. Zarządzanie coachingowe jest stylem, który preferuję. Większość swojego życia zawodowego spędziłam pracując z ludźmi i dla ludzi. Mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jednostkami organizacyjnymi. Znam specyfikę pracy w jednostce samorządu terytorialnego, ale także doskonale są mi znane wszelkie aspekty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Biegle posługuję się przepisami dotyczącymi prawa oświatowego, finansów publicznych, a także przepisami regulującymi pracę jednostek samorządu terytorialnego. Przez wiele lat swojej pracy współpracowałam z przedsiębiorcami, firmami, różnego rodzaju instytucjami i jednostkami organizacyjnymi,
a także mediami.

Coaching jest moją pasją. Fascynuje mnie możliwość rozwoju własnego, ale także możliwość wspierania innych ludzi – klientów coachingowych – w odkrywaniu ich własnego świata, własnych możliwości, w realizowaniu ich planów i postanowień dotyczących zarówno życia zawodowego jak i prywatnego.